Nyhed på legepladsen

Nu er der godt nyt for børn og barnlige sjæle. Grundejerforeningen har udvidet legepladsen med 3 nye redskaber: En stor karrusel og 2 Spica’er.

Tak til Dorthe og Caroline for billeder og afprøvning.

Arbejdsdag 3. september 2016

Den var en dejlig lørdag med kun få byger der dannede rammen om vores arbejdsdag i 2016. Der var mødt topmotiverede beboer fra vores grundejerforening som alle gjorde en stor indsats. Det er skønt bagefter at se vores grønne områder velholdte. Alle de deltagende blev med at det pizza de kunne spise og øl og sodavand de kunne drikke.

Bestyrelse vil gerne takke for indsatsen og håber vi ses igen til næste arbejdsdag.

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Grundejerforeningen afholder den ordinære generalforsamling:

Mandag den 14. marts 2016, kl. 19.00, i Vester Hassing Hallen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af regnskab og budget.
 5. Indkomne forslag:
 6. Valg:
  Der skal vælges følgende:
  – 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg, Claus Hermansen, Anders Hermansen og Karsten Brogaard Jensen, alle ønsker genvalg.
  – To suppleanter til bestyrelsen (vælges for ét år af gangen).
  – Samt to revisorer og én revisorsuppleant (vælges for ét år af gangen)
 7. Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er grundejerforeningen vært ved lidt godt til ganen.

For tilmelding, udfyld venligst omdelte blanket eller via mail: vh_haslund_parken@hotmail.dk

Vi håber på stort fremmøde!

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Arbejdsdag 13. juni 2015

Bestyrelsen og medlemmer af foreningen deltog i den årlige arbejdsdag for at forskønne vores grønne områder. I år havde vi også lejet en hoppeborg til børnene. Vi tror de synes den var rigtig sjov. De voksne arbejde et par timer og bl.a. blev græskanter beskåret og en del ukrudt luget. Derefter hyggede vi os med vores velfortjente grillpølser med øl og sodavand.

Bestyrelsen vil gerne takke alle som deltog og bidrog til vi forsat har et skønt grønt område.